Митні надходження до держбюджету Поліської митниці у 2020 році перевищили 12,3 мільярдів гривень

МитнінадходженнядодержбюджетуПоліськоїмитниціу2020роціперевищили12,3мільярдівгривень«ПоліськамитницяДержмитслужбиугрудні2020рокувиконалазавдання
Урядупонаповненнюдержавноїскарбниціна141%,добюджетуспрямовано1,5млрд.грн.,додатковонадійшло437млн.грн.Впорівняннізаналогічним періодомминулогорокунадходженнязрослина644млн.грн,абона75%.Загалому2020роціучасникизовнішньоекономічноїдіяльності,якіздійснюютьопераціївзонідіяльностіПоліськоїмитниціспрямувалидодержавногобюджету
12,3млрд.грн.митнихплатежів.Планнадходженьвиконанона104%,додатково бюджетотримав483млн.грн.Митнеоформленнятапропусктоварівнеобхіднихдляекономікикраїнита життєдіяльностінашихгромадянздійснюєтьсябезперебійнотаоперативно»,- повідомивначальникПоліськоїмитниціДержмитслужбиСергійПАНЧУК.

Основнимитоварами,зарахунокмитногооформленняякихзбільшилисьнадходженнямитнихплатежівдобюджетуу2020році,впорівнянніз2019роком:автомобілілегковітавантажні,надходженнязрослина2831млн.грн.,обладнаннятамеханізми-1226млн.грн.,мясопродукція-506млн.грн.,міндобрива-225млн.грн.,чорніметали-143млн.грн.,кузови-85млн.грн.,текстильніматеріалитавироби–55млн.грн.тощо.
НачальникПоліськоїмитниціСергійПАНЧУКподякувавсумлінномубізнесу,зусиллямиякого,втакийнелегкийдлякраїничаснаповнюєтьсябюджеттаколективуПоліськоїмитницізауспішнуроботу.
ПоліськамитницяДержмитслужби

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *